SŁONKA

Koło łowieckie

Listopad

W listopadzie polujemy na:
Jelenie szlachetne:
byki, łanie i cielęta
Jelenie sika:
byki, łanie i cielęta
Daniele:
byki, łanie i cielęta
Sarny:
kozy i koźlęta
Dziki:
wszystkie
Muflony:
tryki, owce i jagnięta
Borsuki
Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze
Tchórze i kuny
Lisy, Jenoty, Norki Amerykańskie, Szopy Pracze
Piżmaki
Zające szaraki i dzikie króliki:
również w drodze odłowu
Bażanty:
koguty; kury: wyłącznie na terenach OHZ (bażanta)
Kuropatwy:
tylko w drodze odłowu
Słonki
Kaczki:
kryżówki, cyraneczki, głowienki i czernice
Gęsi:
gęgawy, zbożowe i białoczelne
Łyski
Gołębie grzywacze
Jarząbki

 

Funkcjonalności modułu

 

Magazyn i Sprzedaż

Do natychmiastowego wykorzystania bez dodatkowych kosztów

C

Wymagające

prac programistycznych

Administracja

 

 

Składki na PZŁ

 

X

Okresy obrachunkowe

X

 

Otwieranie okresu obrachunkowego oraz miesięcy

X

 

Zamykanie miesięcy oraz okresu obrachunkowego

X

 

Wybieranie aktywnego okresu obrachunkowego i m-ca

X

 

Księgowość

 

 

Dokumenty Księgowe

X

 

Wprowadzanie dokumentów księgowych

X

 

Poczekalnia dla dokumentów z pozostałych modułów systemu

X

 

Wprowadzanie not księgowych oraz definiowanie szablonów not

X

 

Kartoteka kontrahentów

X

 

Rejestry VAT

X

 

Ewidencja rejestrów VAT

X

 

Zestawienia dot. rej. VAT

X

 

Formularze podatkowe

X

 

Bilans otwarcia

X

 

Plan kont

X

 

Kartoteka kont księgowych

X

 

Tworzenie głównej listy kont

X

 

Definiowanie ograniczeń dla planu kont

X

 

Definiowanie grup kont

X

 

Bank

X

 

Prowadzenie wyciągów bankowych

X

 

Bankowość elektroniczna (np. IPKO)

X

 

Kasa

 

 

Prowadzenie raportów kasowych

X

 

Kursy walut

X

 

Automatyczne pobieranie tabel kursów

X

 

Zestawienia

X

 

Księgowe

X

 

Bilansowe

X

 

VAT

X

 

Rozrachunki

 

 

Rozliczanie należności

X

 

Wystawianie wezwań do zapłaty

X

 

Wprowadzanie not odsetkowych zakupu

X

 

Potwierdzenie salda

X

 

Kontrola płatności

X

 

Zamykanie okresów

X

 

Sprzedaż

 

 

Wystawianie faktur

X

 

Cennik towarów i usług

X

 

Wprowadzanie specyfikacji imprez

X

 

Cennik towarów i usług

X

 

Zestawienia

X

 

Zakup

 

 

Wprowadzanie faktur zakupowych

X

 

Magazyn

 

 

Zarządzanie magazynami

X

 

Definiowanie typów towarów

X

 

Bilans otwarcia

X

 

Lista zasobów oraz lista towarów

X

 

Przyjęcia z zewnątrz

X

 

Przesunięcia magazynowe

X

 

Zwroty wewnętrzne

X

 

Wydania na zewnątrz

X

 

Rozchody wewnętrzne

X

 

Likwidacja

X

 

Inwentaryzacja

X

 

Budżetowanie

 

 

Plany budżetu koła łowieckiego

 

XPrzez cały rok wolno polować na:

  • borsuki, tchórze, kuny (leśne i domowe) na terenach obwodów łowieckich na których występuje cietrzew lub głuszec;
  • lisy na terenach obwodów łowieckich, w których występuje głuszec lub cietrzew lub prowadzono w ostatnich 2 latach kalendarzowych zasiedlenia zająca, bażanta lub kuropatwy - przez cały rok;
  • piżmaki na terenach rybackich obrębów hodowlanych.Kalendarz polowań - stan prawny na 16.10.2009 r.

Źródło: http://www.pzlow.pl